Latest Posts

View All

4 câu hỏi trắc nghiệm nói lên tính cách của bạn

Trắc nghiệm tính cách MBTI dựa trên câu trả lời cho các câu hỏi nhằm kiểm tra tâm lí và tính cách của mỗi người. Trong mỗi người đều tiềm …

Hành Thiền

View All

5 hạt giống để gieo và lớn lên dành cho thiền sinh cũ Vipassana

Hàng ngày: Tôi sẽ ngồi Thiền 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 1 giờ. Metta: 5-10 phút Metta sau mỗi lần ngồi Đi ngủ: 5 phút Ý thức cảm giác …

Hạnh Phúc

Biết đủ

Hướng dẫn Thiền ANAPANA